Сиалис таблетки производитель

Следовательно, этот метаболит вряд ли является клинически значимым.

Выведение У здоровых лиц средний клиренс тадалафила при приеме внутрь составляет 2.5 л/ч, а средний T1/2 - 17.5 ч.

Вплив тадалафілу на ФДЕ 5 сильніший, ніж на інші фосфодіестерази. відповідно) та істотної зміни частоти серцевих скорочень.

Швидкість і ступінь всмоктування тадалафілу не залежать від прийому їжі, таким чином, Сіаліс можна приймати з їжею чи без неї. Тадалафіл виводиться переважно у вигляді неактивних метаболітів, більшою мірою з фекаліями (приблизно 61 % дози) і меншою — з сечею (майже 36 % дози). Фармакокінетика тадалафілу у здорових добровольців лінійно пропорційна до часу і дози. Експозиція тадалафілу (AUC) у хворих на діабет була приблизно на 19 % нижче, ніж значення AUC у здорових добровольців. Лікування еректильної дисфункції у дорослих чоловіків. У ході клінічних досліджень тадалафіл виявив властивість посилювати гіпотензивний ефект нітратів. Вплив інших лікарських засобів на тадалафіл.Інгібітори цитохрому CYP450. Як наслідок може підвищуватись частота виникнення побічних реакцій (див. Можна припустити, що таке зниження концентрації призведе до зниження ефективності тадалафілу; ступінь зниження ефективності невідомий. Під час сумісного призначення тадалафілу (у дозуванні 5 мг один раз на добу або у вигляді разової дози по 20 мг) із блокатором α-адренорецепторів доксазозином (4–8 мг на добу) спостерігалося значне посилення гіпотензивного ефекту останнього. Лікування слід розпочинати із мінімального дозування та поступово збільшувати дозу. Тадалафіл підвищував біодоступність пероральних лікарських форм з етинілестрадіолом. Також не спостерігалося змін концентрації тадалафілу протягом наступних трьох годин після одночасного прийому алкоголю з тадалафілом. розділ «Фармакологічні властивості») та потенціювання гіпотензивного ефекту нітратів (див. Якщо розпочато щоденну терапію Сіалісом®, слід розглянути клінічну необхідність підбору дози антигіпертензивної терапії. Повідомлялося про випадки погіршення зору та НАПІОН під час застосування Сіалісу® та інших інгібіторів ФДЕ 5. Як запобіжний захід, бажано уникати застосування Сіалісу® під час вагітності. Наявні фармакодинамічні/токсикологічні дані стосовно тварин свідчать про екскрецію тадалафілу в молоко. Більшість випадків появи головного болю при щоденному прийомі Сіалісу® спостерігалася протягом перших 10–30 діб після початку лікування. Дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 та Частіше повідомлялося у разі застосування тадалафілу разом з антигіпертензивними засобами. Більшість цих аномалій на ЕКГ не були пов’язані з проявом побічних реакцій.

Метаболизм Метаболизируется главным образом с участием изофермента CYP3A4.

Основным циркулирующим метаболитом является метилкатехолглюкуронид. Он в 13 000 раз менее активен в отношении ФДЭ5, чем тадалафил.

соответственно) и стоя (среднее максимальное снижение АД составляет 0.2/4.6 мм рт.ст. Кроме того, не отмечается влияния тадалафила на остроту зрения, электроретинограмму, внутриглазное давление и размер зрачка.

сиалис таблетки производитель-2сиалис таблетки производитель-63сиалис таблетки производитель-2сиалис таблетки производитель-80

В диапазоне доз от 2.5 до 20 мг AUC увеличивается пропорционально дозе.Лікарські засоби, що метаболізуються за участю цитохрому Р-450. Вплив Сіалісу® на здатність керувати машинами та механізмами незначний. Дозу можна зменшувати до 2,5 мг/добу, виходячи з індивідуальної толерантності. розділи «Особливості застосування» та «Фармакологічні властивості»). Доцільність тривалого щоденного застосування слід періодично переоцінювати. розділи «Особливості застосування» та «Фармакологічні властивості»). Кроме того, тадалафил приблизительно в 700 раз активнее в отношении ФДЭ5, чем в отношении ФДЭ6, обнаруженной в сетчатке и являющейся ответственной за фотопередачу.Тадалафил также проявляет действие в 9000 раз более мощное в отношении ФДЭ5, по сравнению с его влиянием на ФДЭ8, в 9 и 10 и в 14 раз более мощное в отношении ФДЭ5, по сравнению с ФДЭ11.

Доставка заказа
Отзывы о Сиалис таблетки производитель
5 оценок

Отзывы с оценкой

 100% — 5 отзывов