Paspoort aanvragen den haag online dating Arab sex phone number

Bij uw afspraakbevestiging verneemt u wat verplicht moet meenemen.Zonder deze verplichte documenten kunnen wij u niet helpen en loopt u het risico dat u opnieuw moet langskomen.Meer informatie over de inschrijvingsprocedure kunt u vinden op deze pagina.Wat brengt u, op de datum van uw afspraak, mee voor de aanvraag van een nieuw paspoort?Teneinde u alle consulaire diensten ook in het buitenland te kunnen bieden, is het aangewezen dat u zich laat inschrijven in onze bevolkingsregisters zodra u in Nederland toegekomen bent.Omwille van technische redenen is het niet mogelijk om uw inschrijving in onze bevolkingsregisters en uw paspoortaanvraag op dezelfde dag te behandelen.Dit kan alleen telefonisch via 14 043 of vanuit het buitenland via 31 .

Meer informatie hierover vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Uw kaart moet geschikt zijn voor gebruik in het buitenland.

Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld, moeten zijn vertaald in het Nederlands door een in Nederland beëdigd tolk/vertaler. Creditcards kunnen helaas niet worden geaccepteerd.

Om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen moet u altijd een afspraak maken.

Gelieve een blanco servicezegel vignet voor een aangetekende zending tot 2 kg mee te sturen indien u het paspoort per post wenst te ontvangen (verkrijgbaar bij het postagenschap voor €8,60 zie voorbeeld).

Pasfoto’s die in het buitenland zijn gemaakt of foto’s die al wat ouder zijn, voldoen vaak niet aan de eisen.

Search for paspoort aanvragen den haag online dating:

paspoort aanvragen den haag online dating-63paspoort aanvragen den haag online dating-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “paspoort aanvragen den haag online dating”